Hledat v názvu výrobku
Hledat


(Více slov oddělte znakem '+')


Metoda hledání

Kód typu tlumivky: XYZ/A B C (101/Ve 10m 0,7 A)
X 1 feritové toroidní jádro
2 železoprachové toroidní jádro
3 sendustové toroidní jádro
4 nanokrystalické toroidní jádro
Y 0 dvojité proudově kompenzované vinutí
1 dvojité vinutí
2 jednoduché vinutí
3 trojité proudově kompenzované vinutí
4 čtverné proudově kompenzované vinutí
5 jiné zákaznické vinutí
Z 0-8 velikost jádra
A SMD, SMDn povrchová montáž
Bh nepouzdřené, montáž naležato
Bv nepouzdřené, montáž nastojato
H, Hn pouzdřené, montáž naležato
Ve pouzdřené, montáž nastojato, vnější vývody
Vi pouzdřené, montáž nastojato, vnitřní vývody
Vn, SV3, SV4 na nosiči
B u, m indukčnost uH, mH
C A proud